Đội ngũ nhân viên

Số lượng nhân viên: 10 người

Thế mạnh:

  • Good teamwork
  • Công ty tôi chúng tôi đề cao việc team work để tạo ra sản phẩm tốt
  • Khả năng đối ứng tiếng Nhật cao