Phát triển Website

C

ông ty chúng tôi khai phát đa chủng loại các hệ thống WEB ví dụ như là hệ thống EC, hệ thống CMS hay hệ thống Web mobile. Sử dụng năng lực kỹ thuật cao và mới nhất, thực hiện công đoạn kiểm thử toàn diện và đầy đủ nhất và cung cấp hệ thống Web với chất lượng cao. Hơn nữa với việc thiết lập thời gian bảo trì sau khi hoàn thành và nộp sản phẩm do đó khách hàng có thể an tâm sử dụng.

Phân loại đối tượng

Đối tượng là các khách hàng có dự định hiện thực hóa Internet Business.

Điểm mạnh

Hiểu và nắm rất rõ về các nền tảng kỹ thuật và nghiệp vụ liên quan đến phát triển hệ thống web.

Với kinh nghiệm về nghiệp vụ và những khả năng về kỹ thuật đã được kiểm chứng trong thực tế mà các kỹ sư của công ty chúng tôi đang có thì chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ mang lại sự thành công cho web business của khách hàng.

Nỗ lực trong tương lai

Nâng cao hơn nữa năng lực về đảm bảo tính ổn định và bảo mật trong các hệ thống web. Nâng cao năng lực về cung cấp giải pháp cho khách hàng.