Phát triển ứng dụng

C

ông ty chúng tôi khai phát đa chủng loại các hệ thống ứng dụng trên nhiều loại platform và sử dụng đa dạng các kỹ thuật khai phát tiên tiến nhất.

Đối tượng khai phát

  • Windows/Linux Application
  • Game Application

Ngôn ngữ khai phát

  • C, C++, Java, C#, VB.NET, Objective C, Flash, JavaScript/Ajax