Khai phát Offshore

Công ty VnJ-SS được thành lập bởi một đội ngũ kỹ sư có rất nhiều kinh nghiệm đã làm việc trong công ty nhật bản. Đội ngũ kỹ sư này hiểu rất rõ mục đích của các công ty nhật bản, hiểu rất rõ về business process và software engineering method.

Hơn nữa, chúng tôi luôn luôn đứng trên lập trường và vị trí của khách hàng để tiến hành khai phát dự án.

Chính dựa trên những yếu tố trên mà VnJ-SS có khả năng cung cấp các dịch vụ giải quyết đến mức chi tiết các vấn đề của các công ty Nhật bản.

Flow từ khi kí kết hợp đồng đến khi bắt đầu khai phát

Mô hình khai phát

Quá trình khai phát